• youtube
  • twitter
  • facebook
  • icons
  • home
  • mapa web
  • euskera
Gasteizen 1986. urtetik

Enpresa
ikastaroak

Enpresentzako klaseak

empresas

- Enpresa bakoitzaren beharretara egokitutako programak.
- Ikastaro orokorrak edo helburu zehatz batzuk betetzen dituztenak: akademikoak, negozioentzako, osasunen zientziarako, ingenierientzak, etab.
- Enpresetan bertan edo gure ikasetxeetan emandako ikastaroak.
- Ordutegi malguak, taldeko edo bakarkako klaseak.
- Partehartzaileen jarraipena egingo da bakoitzaren aurrerapenak eta ikastaroan ikasitako ezagutzak ebaluatzeko txostenen bidez.


Klaseak:

Lantokian edo gure ikastetxeetan emandakoak.
skype daude klaseak.
Bakarkako klaseak.
Soilik enpresako kideentzako klaseak.
Beste ikasleekin talde irekietan klaseak.
Ordutegi eta ikastaroaren luzapen malguak.

 

Ikastaroak:

Maialketa test-a:
Kurtsoaren hasieran partehartzaile bakoitzari mailaketa froga teoriko eta praktiko (ahozkoa eta entzumenezkoa) bana egingo zaio.


Behar espezifikoen ikerketa:
Talde bakoitzaren beharrak kontutan hartuko dira enpresa bakoitzari ikasketa plan espezifikoa eskura ipintzeko.


Asistentzia:
Kontrolatu egingo da klaseko asistentzia. Enpresari, hilabetero, partehartzaile bakoitzari buruzko erregistro bat bidaliko zaio.


Ebaluaketa:
Partehartzaile bakoitzaren eguneroko aurrerapenak eta ikastaroan jasotako ezagutzak perodikoki ebaluatuko dira.


Laburpen finala:
Ikastaroa amaitzerakoan, edukiei eta ikasle bakoitzaren kurtsoaren probetxuari buruzko txosten bat entregatuko da.

 

Irakasleak:

Hizkuntzan adituak.
Erabateko arduraldia dutenak.
Irakaskuntza esperientzia zabala.
Hizkuntza guztiz menperatzen duten bertako irakasle elebidunak.